ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานของเรา

19 รายการ

อาเซียนถกประเด็น ‘ยุติธรรมทางอาญา’ หลังโควิด-19 ในเวที ACCPCJ ครั้งที่ 3

icon

22 ส.ค. 2565

อาเซียนถกประเด็นเสริมแกร่ง ‘ยุติธรรมทางอาญา’ หลังฟื้นตัวโควิด-19 พร้อมดันเยาวชนเสนอแนวทางสู่โลกเมตาเวิร์ส ในเวที ACCPCJ ครั้งที่ 3   ตัวแทนประชาคมอาเซียนร่วมประชุมถกประเด็นหารือทางออก 3 ปัญหาหลักทางกร...

Read More

อาเซียนย้ำสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เร่งหารือความร่วมมือแก้ปัญหา

icon

07 ก.ย. 2564

อาเซียนย้ำสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เร่งหารือความร่วมมือแก้ปัญหา   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ ...

Read More

ดร.นัทธี จิตสว่าง ร่วมบรรยายพิเศษ World Congress for Community Volunteers in Reintegration of Offenders

icon

08 มี.ค. 2564

ดร.นัทธี จิตสว่าง ร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษ World Congress for Community Volunteers in Reintegration of Offenders   “อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้ที่จะช่วยให้ชุมชนของพวกเขาสามารถยอมรับผู้เคยกระทำผิดกลับคืนส...

Read More

บทบาท TIJ ในการประชุม Crime Congress 2021

icon

05 มี.ค. 2564

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่14   การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The United Nations Congress on Crime Prevention a...

Read More

สรุปผลการเสวนา Launch Webinar of the Handbook on Restorative Justice Programmes

icon

05 มิ.ย. 2563

สรุปผลการเสวนา Launch Webinar of the Handbook on Restorative Justice Programmes     Executive Summary   รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉ...

Read More
chat