ErrorException [ Notice ]: Undefined property: stdClass::$createdate

FCPATH/modules/km_video/controllers/km_video.php [ 328 ]

323     $youtube_id = youtube_id($data_info->link_youtube);
324     $youtube_embed = youtube_embed($youtube_id, '100%', '100%', false, true, true);
325     $output['link_youtube'] = ! empty($youtube_embed) ? $youtube_embed :'';
326     $output['image'] = $image;
327     $output['title'] = !empty($data_info->title) ? $data_info->title : '';
328     $output['date'] = !empty($data_info->date_set) ? show_date($data_info->date_set, $this->curent_lang_code) : show_date($data_info->createdate, $this->curent_lang_code);
329     $output['detail'] = !empty($data_info->description) ? html_entity_decode($data_info->description,ENT_QUOTES,'UTF-8') : '';
330 
331     $breadcrumb = [lang('front_km_videos') => site_front('km_video'), $output['subject'] => '#'];
332     $output['breadcrumb_front'] = $breadcrumb;
333 
 1. FCPATH/modules/km_video/controllers/km_video.php [ 328 ] » MY_Exceptions::error_handler(arguments)

 2. FCPATH/system/core/CodeIgniter.php [ 359 ] » km_video->detail(arguments)

 3. FCPATH/index.php [ 226 ] » require_once(arguments)

Environment

ชุมชนมีส่วนร่วมได้อย่างไร...ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด?

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
chat