ห้องข่าว

อุรุกวัยออกกฎหมายยอมให้ผลิตและจำหน่ายกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย 02 ส.ค. 2556

อุรุกวัยออกกฎหมายยอมให้ผลิตและจำหน่ายกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย

อ่านต่อ
นายกรัฐมนตรีห่วงเรื่องการค้ามนุษย์ สั่งหลายหน่วยงานต้องร่วมแก้ไขปัญหา 26 ก.ค. 2556

นายกรัฐมนตรีห่วงเรื่องการค้ามนุษย์ สั่งหลายหน่วยงานต้องร่วมแก้ไขปัญหา

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมยกร่างแผนการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 19 มิ.ย. 2556

TIJ จัดประชุมยกร่างแผนการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

อ่านต่อ
ผู้บริหาร TIJ ตามเสด็จฯ เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติด้านการค้ามนุษย์ 15 พ.ค. 2556

ผู้บริหาร TIJ ตามเสด็จฯ เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติด้านการค้ามนุษย์

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ฯ (CCPCJ) สมัยที่ 22 29 เม.ย. 2556

การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ฯ (CCPCJ) สมัยที่ 22

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวสุนทรพจน์แนะนำสถาบันฯ 05 เม.ย. 2556

ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวสุนทรพจน์แนะนำสถาบันฯ

อ่านต่อ
การประชุมผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเพื่อจัดทำหลักสูตรข้อกำหนดกรุงเทพฯ 30 มี.ค. 2556

การประชุมผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเพื่อจัดทำหลักสูตรข้อกำหนดกรุงเทพฯ

อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ TIJ 07 ม.ค. 2556

เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ TIJ

อ่านต่อ
กิจกรรมคู่ขนาน: Fostering a Culture of Lawfulness in Support of the 2030 Agenda

กิจกรรมคู่ขนาน: Fostering a Culture of Lawfulness in Support of the 2030 Agenda

อ่านต่อ
กิจกรรมคู่ขนาน: Redesigning a Borderless Youth Engagement for

กิจกรรมคู่ขนาน: Redesigning a Borderless Youth Engagement for

อ่านต่อ
TIJ ร่วมขับเคลื่อนการนำกีฬามาแก้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในเวทีประชุมสหประชาชาติ

TIJ ร่วมขับเคลื่อนการนำกีฬามาแก้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในเวทีประชุมสหประชาชาติ

อ่านต่อ
TIJ จับมือ 5 องค์กรพันธมิตร เชื่อมองค์ความรู้พัฒนาจริยธรรมและจิตวิทยาพิทักษ์สิทธิเด็ก

TIJ จับมือ 5 องค์กรพันธมิตร เชื่อมองค์ความรู้พัฒนาจริยธรรมและจิตวิทยาพิทักษ์สิทธิเด็ก

อ่านต่อ