ห้องข่าว

UNODC เปิดตัวแผนงานในระดับภูมิภาค “Regional Programme for SE Asia” 30 พ.ย. 2556

UNODC เปิดตัวแผนงานในระดับภูมิภาค “Regional Programme for SE Asia”

อ่านต่อ
The Bangkok Dialogue on the Rule of Law 23 พ.ย. 2556

The Bangkok Dialogue on the Rule of Law

อ่านต่อ
Bangkok Dialogue on the Rule of Law 15 พ.ย. 2556

Bangkok Dialogue on the Rule of Law

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับรัฐบาลจัดการประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม 15 พ.ย. 2556

TIJ ร่วมกับรัฐบาลจัดการประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม

อ่านต่อ
The World Justice Project จัดประกวดโครงการเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม 15 พ.ย. 2556

The World Justice Project จัดประกวดโครงการเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม

อ่านต่อ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงยื่นสัตยาบันสารและพิธีสาร 18 ต.ค. 2556

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงยื่นสัตยาบันสารและพิธีสาร

อ่านต่อ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงร่วมเปิดตัวภาพยนตร์ 18 ต.ค. 2556

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงร่วมเปิดตัวภาพยนตร์

อ่านต่อ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมอภิปรายเพื่อหาทางยุติการสังหารผู้หญิง 18 ต.ค. 2556

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมอภิปรายเพื่อหาทางยุติการสังหารผู้หญิง

อ่านต่อ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมอภิปราย “สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง” 16 ต.ค. 2556

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมอภิปราย “สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง”

อ่านต่อ
ผู้บริหาร TIJ เข้าร่วมประชุมคุมประพฤติโลก 14 ต.ค. 2556

ผู้บริหาร TIJ เข้าร่วมประชุมคุมประพฤติโลก

อ่านต่อ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานสัมภาษณ์แก่สำนักข่าวเอพี 14 ต.ค. 2556

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานสัมภาษณ์แก่สำนักข่าวเอพี

อ่านต่อ
รมว.ยุติธรรมเร่งดำเนินโครงการออกหุ้นกู้สร้างเรือนจำเพิ่ม 12 ก.ย. 2556

รมว.ยุติธรรมเร่งดำเนินโครงการออกหุ้นกู้สร้างเรือนจำเพิ่ม

อ่านต่อ