ห้องข่าว

TIJ ร่วมกับศูนย์ลูกหนี้ฯ จัดกิจกรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด 25 มี.ค. 2559

TIJ ร่วมกับศูนย์ลูกหนี้ฯ จัดกิจกรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนาหัวข้อ ปัจจัยความสำเร็จในการ ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย 24 มี.ค. 2559

TIJ จัดเสวนาหัวข้อ ปัจจัยความสำเร็จในการ ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย

อ่านต่อ
TIJ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60 24 มี.ค. 2559

TIJ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วม UNGASS 2016 และ CND สมัยที่ 59 22 มี.ค. 2559

ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วม UNGASS 2016 และ CND สมัยที่ 59

อ่านต่อ
TIJ, Government of Peru and Germany will co-organize a side event On 16 March at the 16 มี.ค. 2559

TIJ, Government of Peru and Germany will co-organize a side event On 16 March at the

อ่านต่อ
TIJ และ UN Women จัดเสวนาพลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม 07 มี.ค. 2559

TIJ และ UN Women จัดเสวนาพลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม

อ่านต่อ
TIJ หารือกรมราชทัณฑ์ อินโดนีเซีย เรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผู้การอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ 03 มี.ค. 2559

TIJ หารือกรมราชทัณฑ์ อินโดนีเซีย เรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผู้การอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ และ UNAFEI จัดสัมมนา Community Based Treatment 02 มี.ค. 2559

TIJ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ และ UNAFEI จัดสัมมนา Community Based Treatment

อ่านต่อ
TIJ แลกเปลี่ยนความรู้ กับกรมราชทัณฑ์เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 25 ก.พ. 2559

TIJ แลกเปลี่ยนความรู้ กับกรมราชทัณฑ์เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

อ่านต่อ
TIJ นำเสนอผลงาน การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง 24 ก.พ. 2559

TIJ นำเสนอผลงาน การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง

อ่านต่อ
TIJ เดินหน้าโครงการ The Choice เกมทางเลือก- ทางรอด 19 ก.พ. 2559

TIJ เดินหน้าโครงการ The Choice เกมทางเลือก- ทางรอด

อ่านต่อ
TIJ จัดการประชุมหารือ เกม 15 ก.พ. 2559

TIJ จัดการประชุมหารือ เกม "The Choice ทางเลือกทางรอด"

อ่านต่อ