ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recruiting youth to support our production teamHow to apply?
1. Just sign up through this link: https://docs.google.com/forms/d/1ShfosEvYl5--VoSgKL4297OX2T9Zu4lSHvrBdX2ZBr0/viewform?c=0&w=1
*Note that interested applicant need to sign up within 20 Nov 2015
2. Download instruction through this link: instruction
3. Complete the worksheet and submit to us at aseancj.tij@gmail.com
*Note that the worksheet need to be submitted within 18 Dec 2015
Download the worksheet guide and compleat the worksheet through this link: worksheet guide
4. Wait for the announcement! Our decision will be based on your performance in the worksheet.
We need you, ASEAN university students, to team up with us!

Join us now!!
Open for signing up until 20 Nov 2015 only!

sign up
instruction
worksheet guide

Back
chat