ห้องข่าว

การพัฒนาเรือนจำต้นแบบ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ 15 ธ.ค. 2560

การพัฒนาเรือนจำต้นแบบ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
TIJ จับมือ Harvard เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมระยะสั้นแห่งแรกในเอเชีย 20 พ.ย. 2560

TIJ จับมือ Harvard เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมระยะสั้นแห่งแรกในเอเชีย

อ่านต่อ
TIJ จัดกิจกรรม SpeakUp SpeakOut: Her Story Volume 2 18 พ.ย. 2560

TIJ จัดกิจกรรม SpeakUp SpeakOut: Her Story Volume 2

อ่านต่อ
TIJ ชู “หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา” สร้างผู้นำรุ่นใหม่ 16 ต.ค. 2560

TIJ ชู “หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา” สร้างผู้นำรุ่นใหม่

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมต่อเด็ก 05 ต.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน” 21 ก.ย. 2560

TIJ ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน”

อ่านต่อ
การจัดอบรมข้อกำหนดกรุงเทพ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560 14 ส.ค. 2560

การจัดอบรมข้อกำหนดกรุงเทพ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
TIJ จัดอบรม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” อีกหนึ่งหลักนิติธรรมเพื่อผู้ต้องขังหญิง 14 ส.ค. 2560

TIJ จัดอบรม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” อีกหนึ่งหลักนิติธรรมเพื่อผู้ต้องขังหญิง

อ่านต่อ
UNODC ร่วมกับ TIJ เผยข้อมูลจากรายงานค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ไทย 10 ส.ค. 2560

UNODC ร่วมกับ TIJ เผยข้อมูลจากรายงานค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ไทย

อ่านต่อ
RoLD หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา 09 ส.ค. 2560

RoLD หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา

อ่านต่อ
TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 09 ก.ค. 2560

TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ
ประกาศขับเคลื่อนการนำข้อกำหนดแมนเดลา แห่งแรกในโลก 18 มิ.ย. 2560

ประกาศขับเคลื่อนการนำข้อกำหนดแมนเดลา แห่งแรกในโลก

อ่านต่อ