ข่าวเด่น

เปิดตัวโครงการร่วมเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 11 ม.ค. 2559

เปิดตัวโครงการร่วมเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดสัมมนา ส่งเสริมการพัฒนางานคุมประพฤติไทย 11 ธ.ค. 2558

TIJ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดสัมมนา ส่งเสริมการพัฒนางานคุมประพฤติไทย

อ่านต่อ
TIJ แสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย PNIs 12 ธ.ค. 2558

TIJ แสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย PNIs

อ่านต่อ
TIJ ร่วมสัมมนา แนวปฏิบัติที่ดีด้านการราชทัณฑ์ในประเทศต่างๆ 11 ธ.ค. 2558

TIJ ร่วมสัมมนา แนวปฏิบัติที่ดีด้านการราชทัณฑ์ในประเทศต่างๆ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับสถานทูตอเมริกา ร่วมกันจัดงานเสวนา Gender-based Violence 04 ธ.ค. 2558

TIJ ร่วมกับสถานทูตอเมริกา ร่วมกันจัดงานเสวนา Gender-based Violence

อ่านต่อ
ผู้แทน TIJ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ วันแห่งการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ 30 พ.ย. 2558

ผู้แทน TIJ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ วันแห่งการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ

อ่านต่อ
ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุม ASC สมัยที่ 71 21 พ.ย. 2558

ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุม ASC สมัยที่ 71

อ่านต่อ
Dr. Shailaja อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ เข้าหารือกับทีม TIJ 25 พ.ย. 2558

Dr. Shailaja อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ เข้าหารือกับทีม TIJ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UNODC จัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม ICAD2 24 พ.ย. 2558

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม ICAD2

อ่านต่อ
TIJ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ 18 พ.ย. 2558

TIJ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วมการประชุม “หลักนิติธรรม กับประชาธิปไตย” 06 พ.ย. 2558

ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วมการประชุม “หลักนิติธรรม กับประชาธิปไตย”

อ่านต่อ
ดร.กิตติพงษ์ ได้รับเชิญบรรยาย ของหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่20 06 พ.ย. 2558

ดร.กิตติพงษ์ ได้รับเชิญบรรยาย ของหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่20

อ่านต่อ