ข่าวเด่น

Regional Meeting on Crime Statistics and Victimisation Surveys 25 ก.พ. 2558

Regional Meeting on Crime Statistics and Victimisation Surveys

อ่านต่อ
TIJ เปิดตัว Toolbox รับวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2557 24 พ.ย. 2557

TIJ เปิดตัว Toolbox รับวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2557

อ่านต่อ
TIJ จัดฝึกอบรม ผลักดันร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯยุติความรุนแรงต่อเด็ก 03 พ.ย. 2557

TIJ จัดฝึกอบรม ผลักดันร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ 30 เม.ย. 2557

โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

อ่านต่อ
ไทยเป็นเจ้าภาพระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 21 ก.พ. 2557

ไทยเป็นเจ้าภาพระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ จับมือองค์กรระดับโลก ระดมสมองเสริมแกร่ง “ข้อกำหนดกรุงเทพ” 13 มี.ค. 2557

TIJ จับมือองค์กรระดับโลก ระดมสมองเสริมแกร่ง “ข้อกำหนดกรุงเทพ”

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ 21 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ฯ (CCPCJ) สมัยที่ 22 29 เม.ย. 2556

การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ฯ (CCPCJ) สมัยที่ 22

อ่านต่อ
TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ 04 ก.พ. 2557

TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13 24 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13

อ่านต่อ
การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 14 ก.พ. 2557

การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ TIJ 07 ม.ค. 2556

เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ TIJ

อ่านต่อ