ข่าวเด่น

ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุม ASC สมัยที่ 71 21 พ.ย. 2558

ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุม ASC สมัยที่ 71

อ่านต่อ
Dr. Shailaja อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ เข้าหารือกับทีม TIJ 25 พ.ย. 2558

Dr. Shailaja อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ เข้าหารือกับทีม TIJ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UNODC จัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม ICAD2 24 พ.ย. 2558

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม ICAD2

อ่านต่อ
TIJ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ 18 พ.ย. 2558

TIJ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วมการประชุม “หลักนิติธรรม กับประชาธิปไตย” 06 พ.ย. 2558

ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วมการประชุม “หลักนิติธรรม กับประชาธิปไตย”

อ่านต่อ
ดร.กิตติพงษ์ ได้รับเชิญบรรยาย ของหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่20 06 พ.ย. 2558

ดร.กิตติพงษ์ ได้รับเชิญบรรยาย ของหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่20

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมประจำปี ของสมาคมราชทัณฑ์และเรือนจำระหว่างประเทศ 29 ต.ค. 2558

TIJ ร่วมการประชุมประจำปี ของสมาคมราชทัณฑ์และเรือนจำระหว่างประเทศ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมพูดคุยข้อค้นพบจากงานวิจัย เพื่อเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 27 ต.ค. 2558

TIJ ร่วมพูดคุยข้อค้นพบจากงานวิจัย เพื่อเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UNICRI ศึกษาวิจัยรับมือ 21 ต.ค. 2558

TIJ ร่วมกับ UNICRI ศึกษาวิจัยรับมือ "อาชญากรรมข้ามชาติ"

อ่านต่อ
TIJ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASLOM และ ALAWMM 20 ต.ค. 2558

TIJ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASLOM และ ALAWMM

อ่านต่อ
We need you, ASEAN university students, to team up with us! 20 พ.ย. 2558

We need you, ASEAN university students, to team up with us!

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสร้างเครือข่าย ร่วมผลักดัน Bangkok Rules สู่ภูมิภาคอาเซ 09 ต.ค. 2558

TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสร้างเครือข่าย ร่วมผลักดัน Bangkok Rules สู่ภูมิภาคอาเซ

อ่านต่อ