ข่าวเด่น

TIJ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ ณ ฟิลิปปินส์ 06 มิ.ย. 2558

TIJ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ ณ ฟิลิปปินส์

อ่านต่อ
TIJ เข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ 24 ณ กรุงเวียนนา 22 พ.ค. 2558

TIJ เข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ 24 ณ กรุงเวียนนา

อ่านต่อ
TIJ เข้าร่วมการประชุม 13th UN Crime Congress กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 19 เม.ย. 2558

TIJ เข้าร่วมการประชุม 13th UN Crime Congress กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนาส่งเสริม Community-Based Treatment ในอาเซียน 26 ก.พ. 2558

TIJ จัดสัมมนาส่งเสริม Community-Based Treatment ในอาเซียน

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนา อาชญากรรมต่อเนื่อง- ภัยเงียบของสังคม 18 ก.พ. 2558

TIJ จัดเสวนา อาชญากรรมต่อเนื่อง- ภัยเงียบของสังคม

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนา พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต 26 ม.ค. 2558

TIJ จัดสัมมนา พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต

อ่านต่อ
TIJ เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา กระบวนการยุติธรรมไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง 26 ม.ค. 2558

TIJ เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา กระบวนการยุติธรรมไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ
TIJ เฟ้นหา ทูตเยาวชนนิติธรรม ร่วม Youth Forum และ UN Congress 09 ต.ค. 2557

TIJ เฟ้นหา ทูตเยาวชนนิติธรรม ร่วม Youth Forum และ UN Congress

อ่านต่อ
TIJ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่ 15 ต.ค. 2557

TIJ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่

อ่านต่อ
TIJ ดึงเจ้าหน้าที่ยุติธรรมร่วมคิดทางเลือกจำคุกผู้หญิง 05 ส.ค. 2557

TIJ ดึงเจ้าหน้าที่ยุติธรรมร่วมคิดทางเลือกจำคุกผู้หญิง

อ่านต่อ
TIJ รับลูก UNODC พาผู้แทนรัฐบาลเนปาลดูงานเรือนจำไทย 22 ก.ย. 2557

TIJ รับลูก UNODC พาผู้แทนรัฐบาลเนปาลดูงานเรือนจำไทย

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนาระดมสมองดูแลเหยื่ออาชญากรรม 31 ก.ค. 2557

TIJ จัดเสวนาระดมสมองดูแลเหยื่ออาชญากรรม

อ่านต่อ