ข่าวเด่น

13 พ.ค. 2559

"The Nexus between Organized Crime and Terrorism as a threat to Security and Development"

อ่านต่อ
TIJ ร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเรือนจำในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3 12 พ.ค. 2559

TIJ ร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเรือนจำในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3

อ่านต่อ
ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสถาบันฯ 11 พ.ค. 2559

ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสถาบันฯ

อ่านต่อ
อธิบดีกรมพินิจฯ เข้าหารือ หารือถึงการสร้างความร่วมมือ กับ TIJ 10 พ.ค. 2559

อธิบดีกรมพินิจฯ เข้าหารือ หารือถึงการสร้างความร่วมมือ กับ TIJ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมประชุม ด้านการคุมประพฤติที่มีความอ่อนไหวต่อเพศสภาวะในเคนยา 06 พ.ค. 2559

TIJ ร่วมประชุม ด้านการคุมประพฤติที่มีความอ่อนไหวต่อเพศสภาวะในเคนยา

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมด้านการสำรวจสถิติและการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านอาชญากรรม 09 พ.ค. 2559

TIJ ร่วมการประชุมด้านการสำรวจสถิติและการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านอาชญากรรม

อ่านต่อ
ตัวแทน TIJ ร่วมเสวนา “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและหลักนิติธรรม” 10 พ.ค. 2559

ตัวแทน TIJ ร่วมเสวนา “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและหลักนิติธรรม”

อ่านต่อ
TIJ UNODC และ UN Women จัดอบรมความซับซ้อนและพลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 04 พ.ค. 2559

TIJ UNODC และ UN Women จัดอบรมความซับซ้อนและพลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

อ่านต่อ
Enhancing Cooperation on Border Management in ASEAN 26 เม.ย. 2559

Enhancing Cooperation on Border Management in ASEAN

อ่านต่อ
กลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 23 เม.ย. 2559

กลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

อ่านต่อ
TIJ จัดกิจกรรม workshop หัวข้อ “หลักนิติธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ” 24 เม.ย. 2559

TIJ จัดกิจกรรม workshop หัวข้อ “หลักนิติธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ”

อ่านต่อ
U.S. Legal Education Fair 2016 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 21 เม.ย. 2559

U.S. Legal Education Fair 2016 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ