ข่าวเด่น

TIJ ได้จัดเวทีเพื่อนำเสนองานวิจัย ที่ TIJ จัดทำร่วมกับ UNODC 25 ส.ค. 2559

TIJ ได้จัดเวทีเพื่อนำเสนองานวิจัย ที่ TIJ จัดทำร่วมกับ UNODC

อ่านต่อ
คณะ TIJ ลงพื้นที่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บข้อมูลงานวิจัย 14 ส.ค. 2559

คณะ TIJ ลงพื้นที่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บข้อมูลงานวิจัย

อ่านต่อ
The IGLP Asian Regional Workshop 14 ส.ค. 2559

The IGLP Asian Regional Workshop

อ่านต่อ
TIJ จัดเวทีระดมความเห็นเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมกับสังคมไทย 18 ส.ค. 2559

TIJ จัดเวทีระดมความเห็นเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมกับสังคมไทย

อ่านต่อ
TIJ จัดอบรมการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโส 19 ส.ค. 2559

TIJ จัดอบรมการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโส

อ่านต่อ
พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานการประชุม Nelson Mandela Rules 08 ส.ค. 2559

พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานการประชุม Nelson Mandela Rules

อ่านต่อ
TIJ และ TDRI จัด“ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ: ความท้าทายของสังคมไทย” 03 ส.ค. 2559

TIJ และ TDRI จัด“ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ: ความท้าทายของสังคมไทย”

อ่านต่อ
ดร.กิตติพงษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานประชุมทางวิชาการประจำปี ALSA 02 ส.ค. 2559

ดร.กิตติพงษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานประชุมทางวิชาการประจำปี ALSA

อ่านต่อ
ดร.กิตติพงษ์ บรรยายหัวข้อ บทบาทและภารกิจของ TIJ 01 ส.ค. 2559

ดร.กิตติพงษ์ บรรยายหัวข้อ บทบาทและภารกิจของ TIJ

อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ยาเสพติด 18 ส.ค. 2559

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ยาเสพติด

อ่านต่อ
ประกาศจ้างงานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาบันฯ 12 ก.ค. 2559

ประกาศจ้างงานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาบันฯ

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนา “โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษา ทิศทางใหม่นโยบายยาเสพติด” 05 ก.ค. 2559

TIJ จัดเสวนา “โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษา ทิศทางใหม่นโยบายยาเสพติด”

อ่านต่อ