ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดการประชุมคณะทำงานว่าด้วยกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในอาเซียน 

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) จัดการประชุมคณะทำงานว่าด้วยกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในอาเซียน ภายหลังจากที่ TIJ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ UNODC ในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพประเทศไทยในการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา


ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า ความก้าวหน้าในการปรับปรุงกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ ตลอดจนการแสวงหาแนวคิดนวัตกรรม และเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่เพียงพอ แต่ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย โดยหวังว่าการจัดประชุมคณะทำงานครั้งนี้จะนำมาซึ่งการอภิปรายที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและนำไปสู่การร่วมมือกันแก้ปัญหาต่อไป 


ทั้งนี้ การจัดการประชุมคณะทำงานว่าด้วยกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในอาเซียนครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีกำหนดการประชุมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้สนใจจากภาครัฐและเอกชนในแวดวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 80 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจจาก 10 ประเทศสมาชิกของอาเซียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์อีกราว 70 คน 

Back
chat