ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 TIJ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Crime Congress สมัยที่ 14 
 

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 (The United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice – Crime Congress) ณ กระทรวงยุติธรรม (อาคารใหม่) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี ศ. (พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ เอกอัครราชทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้เป็นผู้แทนของ TIJ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 เป็นการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นทุก 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2398 และในการประชุมครั้งนี้ สหประชาชาติได้มีมติให้เลื่อนกำหนดการประชุมมาจากปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน ที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2564 มีหัวข้อหลัก คือ “การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030”

Back
chat