9 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

 

วันนี้เมื่อ 9 ปีที่แล้ว สมัชชาสหประชาชาติให้การรับรอง "ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง" หรือ "ข้อกำหนดกรุงเทพ" มีความพยายามในการพัฒนาเรือนจะหญิงเกิดขึ้นมากมาย  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ขอนำเสนอเสียงจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเรือนจำหญิงทั่วโลก หลังจากความพยายามในการผลักดันการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปใช้ มาดูกันว่าพวกเขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลง​อะไรกันบ้าง และยังมีเรื่องใดที่ยังเป็นอุปสรรคที่ยังต้องก้าวข้ามอีกบ้าง