ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

Areas of Work

1 Items

TIJ Academy

icon

24 Nov 2021

  TIJ Academy aspires to offer the best learning experiences to justice policymakers and practitioners by bringing together accessible global knowledge, innovative skills, and actionable inspirations....

Read More

What We Do

10 Items

ASEAN Discusses ‘Criminal Justice’ in Post-COVID Recovery Era at 3rd ACCPCJ

icon

22 Aug 2022

ASEAN Discusses ‘Criminal Justice’ in Post-COVID Recovery Era, Engages Youth in Shaping Justice in the Digitized World at 3rd ACCPCJ       Representatives of ASEAN Community have come together to addr...

Read More

Future and Development: 2-Decade Anniversary of the Adoption of United Nations Resolutions on Restorative Justice

icon

20 Jul 2022

Future and Development: 2-Decade Anniversary of the Adoption of United Nations Resolutions on Restorative Justice    Retributive justice is the main form of criminal justice process which is applied g...

Read More

Road Down Memory Lane – From “Teenage Rock Thrower” to Apologies, Victim Remediation and Finally “Restorative Justice”

icon

20 Jul 2022

Road Down Memory Lane – From “Teenage Rock Thrower” to Apologies, Victim Remediation and Finally “Restorative Justice”   Around the end of October 2004, “rock throwing at passing vans” incidents commi...

Read More

Gender-Responsive Non-Custodial Measures - Solution to Female Prisoner Overcrowding

icon

04 Apr 2022

Gender-Responsive Non-Custodial Measures - Solution to Female Prisoner Overcrowding     Thailand ranks the 7th country with the highest proportion of prisoners per population, with as high as 265,000 ...

Read More

Research Shows Restorative Justice Reduces Reoffending Rate.

icon

15 Sep 2021

Research Shows Restorative Justice Reduces Reoffending Rate, Presents Solution to Problems in Judicial Process, Prison Overcrowding   “A group of teenagers attacked a health volunteer out of misunders...

Read More

Article

1 Items

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หนทางสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมไทยและทั่วโลก

icon

05 Jun 2020

โฉมหน้าระบบยุติธรรมแบบที่สังคมรู้จักมักคุ้น คือระบบยุติธรรมที่เมื่อมีคนทำผิด ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการดำเนินคดี พิพากษา และคุมขัง นี่คือ ‘ระบบ’ ที่เราคุ้นชิน แต่มันคงจะดีไม่น้อยหากเราถอยออกมาสักก้าว แ...

Read More

Publications

2 Items

ความยุติธรรมสมัครสมาน: แนวทางของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมสมานฉันท์

icon

15 Sep 2021

รายงานฉบับนี้นำเสนอภาพรวมของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายในประเทศไทย โดยผู้จัดทำได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและให้ความสําคัญกับการศึกษาการพัฒนาการล่าสุดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในภูมิภาคต่าง ...

Read More
chat