ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

What We Do

2 Items

TIJ co-hosted the seminar with the Department of Probation and UNAFEI.

icon

02 Mar 2016

2–4 March 2016 – TIJ co-hosted the seminar on “Developing Standards on Community-based Treatment in ASEAN: Focusing on Treatment for Drug Use/Dependence Offenders” with the Department of Probation and...

Read More

TIJ co-hosted a seminar with UNAFEI to promote non-custodial measures

icon

29 Sep 2015

The TIJ in partnership with Thailand's Department of Probation, UNAFEI and the Rehabilitation Bureau of Japan's Ministry of Justice from 29 September to 1 October 2015 is hosting the Second Se...

Read More

Event List

3 Items

September, 2023

icon

01 Sep 2023 - 30 Sep 2023

Theater Festival for Justice 2023 “ยุติ-ทำ” หยุดพฤติกรรมที่สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคม   วันที่ 2 - 3 กันยายน 2566   “ความไม่เป็นธรรม อยู่รอบตัวคุณใช่หรือไม่?”  ที่บ้าน ที่ชุมชน ที่โรงเรียน บนถนน ในร้...

Read More

July, 2023

icon

01 Jul 2023 - 31 Jul 2023

Read More

June, 2023

icon

01 Jun 2023 - 30 Jun 2023

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การแสดงออกตามเพศวิถีในบริบทของการรับราชการ” และกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีโดยนิสิตนักศึกษา  กิจกรรมดีๆ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน เพื่อเฉลิมฉ...

Read More

Statistical Data

2 Items

icon

17 Oct 2023

Read More

ระบบค้นหาความเชื่อมโยงกฎหมายไทย และมาตรฐาน ICCS

icon

06 Dec 2022

ให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าใจ เข้าถึงข้อมูล และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานที่สําคัญ ต่อการตัดสินใจกําห...

Read More

Publications

3 Items

chat