ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมคู่ขนาน: Redesigning a Borderless Youth Engagement for Sustainability: A Showcase of Outcomes from the UNODC-TIJ Borderless Youth Forum on Innovation, Justice and Collaboration for the 2030 Agenda

 

 

เพราะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16 และ 17 ประกอบกับที่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห้งประเทศไทย (TIJ) เล็งเห็นถึงพลังแห่งการสร้างการเปลี่ยนแปลงของเยาวชน จึงพยายามเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมประเด็นต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ในการสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดน (TIJ – UNODC Borderless Youth Forum)’ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

ในโอกาส CCPCJ28 TIJ ร่วมกับ UNODC จึงจัดกิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ “Redesigning a Borderless Youth Engagement for Sustainability: A Showcase of Outcomes from the UNODC-TIJ Borderless Youth Forum on Innovation, Justice and Collaboration for the 2030 Agenda” ในวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 13.10-14.00น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวียนนา) ณ ห้อง MBR-A สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 


กิจกรรมคู่ขนานในครั้งนี้เป็นไปเพื่อแสดงถึงผลสำเร็จจากการจัดงาน TIJ-UNODC Borderless Youth Forum หรืองานสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดน แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมพลังแก่เยาวชนอย่างไร้พรมแดน และแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้รับจากการจัดงาน รวมทั้งแผนการดำเนินงานในอนาคตด้วย

 

ร่วมติดตามภาพบรรยากาศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์การทำงานไปกับ TIJ ได้ทุกช่องทาง:
Facebook - www.facebook.com/tijthailand.org/
Website - www.tijthailand.org/
Twitter - twitter.com/tijthailand
YouTube - www.youtube.com/user/TIJThailand

 

 

 

Back
chat