ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 9-14 พฤษภาคม 2559 คณะผู้แทน TIJ นำโดย ดร.นัทธี จิตสว่าง รองผู้อำนวยการ TIJ และ นางสาวเจน ฮอล์ลอเวย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมและการพัฒนา เข้าร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเรือนจำในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "ความมั่นคงปลอดภัยและมนุษยธรรมที่จำเป็นต่อเรือนจำ" ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือนจำระหว่างประเทศ และร่วมอภิปรายถึงปัญหาต่างๆ ในเรือนจำ


ในการนี้ TIJ ได้นำเสนอและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในอาเซียน ที่มีกำหนด จัดสัมมนาขึ้นระหว่าง วันที่ 10-19 สิงหาคม 2559และโครงการเรือนจำต้นแบบ โดยนำเสนอแนวทาง การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเรือนจำต้นแบบในไทย รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัติ ข้อกำหนดกรุงเทพ อีกด้วย

Back
chat