ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานของเรา

5 รายการ

สานพลังมนุษยธรรม...สร้างสรรค์ความยุติธรรม

icon

23 ส.ค. 2562

TIJ จัดเวทีสาธารณะ นำเสนอความยุติธรรมผ่านมุมมองประชาชน "สานพลังมนุษยธรรม...สร้างสรรค์ความยุติธรรม"   "ความเป็นธรรมและสังคมที่เสมอภาค" เป็นสิ่งที่ผู้คนแสวงหามาทุกยุคสมัย แต่การสร้างกระบวนการยุติธรรมที่...

Read More

TIJ ร่วมประชุม CCPCJ ครั้งที่ 27

icon

14 พ.ค. 2561

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการTIJ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและในประเทศ ตลอดจนการเสริมประสิทธิภาพและความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหัวข้อสำคัญระหว่างการจัดการการประช...

Read More

UNODC ร่วมกับ TIJ เผยข้อมูลจากรายงานค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ไทย

icon

10 ส.ค. 2560

UNODC ร่วมกับ TIJ เผยข้อมูลจากรายงานล่าสุดกระบวนการค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ไทย เสนออุดช่องโหว่ของแรงจูงใจ ร่วมกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ   สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแ...

Read More

TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 26 วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560

icon

22 พ.ค. 2560

กิจกรรม TIJ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 26   PNI Workshop 2017  Institutional Coordination in Crime Prevention: International Perspectives Monday ...

Read More

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมอภิปราย “สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง”

icon

16 ต.ค. 2556

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมการอภิปรายเรื่อง  “สิทธิมนุษยชน ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ: ชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ” (Human Ri...

Read More

แหล่งความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

1 รายการ

chat