ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบการดำเนินงาน

1 รายการ

TIJ Justice Innovation

icon

19 พ.ค. 2564

สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม: สร้างระบบยุติธรรมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง  ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความไม่เท่าเทียม วัฒนธรรมความรุนแรงในสังคม และปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นข้อท้าทายสำคัญที่หลายประเทศทั...

Read More

งานของเรา

5 รายการ

ผลวิจัยชี้ ‘ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์’ ช่วยลดผู้กระทำผิดซ้ำ

icon

15 ก.ย. 2564

ผลวิจัยชี้ ‘ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์’ ช่วยลดผู้กระทำผิดซ้ำ หวังใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม ลดคดีล้นศาล นักโทษล้นคุก   “การเยียวยา บางครั้งก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงิน”   มีคดีทำร้ายร่างกายคด...

Read More

สรุปผลการเสวนา Launch Webinar of the Handbook on Restorative Justice Programmes

icon

05 มิ.ย. 2563

สรุปผลการเสวนา Launch Webinar of the Handbook on Restorative Justice Programmes     Executive Summary   รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉ...

Read More

'ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์' ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

icon

31 ต.ค. 2562

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม   ประเทศไทยได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มานานกว่า 10 ปีแล้ว ทว่าการนำไปใ...

Read More

TIJ ร่วมขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย

icon

20 มิ.ย. 2562

TIJ ร่วมขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย   สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เสนอ “นวัตกรรมด้านความยุติธรรม” เชิญผู้เชี่ยวชาญไทย-ต่างชาติ ร่วมถกหาทางออกปัญหาระบบยุติธ...

Read More

TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทบทวนเนื้อหาคู่มือ “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”

icon

27 มี.ค. 2562

TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทบทวนเนื้อหาปรับปรุงคู่มือ “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”   สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางและความท้าท...

Read More

แหล่งความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

3 รายการ

chat