ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบการดำเนินงาน

2 รายการ

TIJ COMMON GROUND

icon

19 ธ.ค. 2566

TIJ Common Ground เป็นกรอบการดำเนินการใหม่ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลื่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นความยุติธรรมในสังคม (Social Jutsice) ...

Read More

TIJ Academy

icon

24 พ.ย. 2564

  TIJ Academy มุ่งสรรค์สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานด้านความยุติธรรม ด้วยองค์ความรู้ระดับโลก ทักษะที่สนับสนุนการทำงานอย่างมีนวัตกรรม พร้อมทั้งแรงบันดาลใจจาก...

Read More

งานของเรา

25 รายการ

TIJ ร่วมประชุม CCPCJ ครั้งที่ 33 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

icon

23 พ.ค. 2567

คณะผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดย ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ United Nations Commi...

Read More

TIJ ผลักดันไทยใช้คะแนน “ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือปฏิรูปหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

icon

18 ก.ย. 2566

TIJ จับมือ World Justice Project ผลักดันให้ไทยใช้คะแนน “ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือปฏิรูปหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม   หลักนิติธรรม (Rule of Law) ถูกจัดเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างย...

Read More

พัฒนาการและอนาคต: ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ การรับรองข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

icon

20 ก.ค. 2565

พัฒนาการและอนาคต: ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ การรับรองข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์    กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในรูปแบบของการแก้แค้นทดแทน (Retributive Justice) ถือเป็นกระบวนการยุต...

Read More

TIJ เปิดอบรมหลักสูตร TIJ-IGLP International Workshop ปีที่ 5

icon

27 เม.ย. 2565

TIJ เปิดอบรมหลักสูตร TIJ-IGLP International Workshop ปีที่ 5   “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้โลกและคนรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน และทิ้งให้เกิดปัญหาหลากหลายทั้ง...

Read More

ถ้อยแถลงบทบาท TIJ ในฐานะ PNI โดย ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

icon

19 พ.ค. 2564

  การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 30 ระเบียบวาระ 6(e) "กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ รวมถ...

Read More

บทความ

3 รายการ

“อยู่แบบตายผ่อนส่งกันไป” เสียงจาก ‘ห้วยน้ำพุ’ (ถอดบทเรียนทัวร์มลพิษ ภาค 2)

icon

03 ก.ค. 2567

“อยู่แบบตายผ่อนส่งกันไป” เสียงจาก ‘ห้วยน้ำพุ’ 23 ปีของการต่อสู้เพื่อสายน้ำแห่งชีวิตกับชัยชนะที่พร่ามัว   1 ลำไยที่เคยหวานฉ่ำกลับออกรสขมขื่น เมื่อน้ำเปื้อนพิษ   เราถึงที่หมายช่วงสายของวันและเริ่มต้นตาม...

Read More

ตามหาความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม...ถอดบทเรียนทัวร์มลพิษ

icon

03 พ.ค. 2567

“เหมือนอยู่ในที่มืดตลอด ไม่เคยได้เห็นแสงสว่าง ทุกคนที่มา เมื่อได้ยินว่าจะมาช่วยเหลือ ก็ดีใจทุกครั้ง...สิบกว่าปีที่ทุกข์ทน หนักนะ ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหนทางที่จะไปไหนได้ ก็ยังคงทนอยู่อย่างนี้”     ลุงเที...

Read More

โควิดกับโอกาสเชื่อมต่อความยุติธรรมออนไลน์ในราคาประหยัดสำหรับประชาชน

icon

22 มิ.ย. 2563

การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีต้นทุนสูง แม้ตามกฎหมาย คู่ความในคดีอาญาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล แต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรได้มาฟรี  ทันทีที่คู่ความเข้าสู่กระบวนการก็มีค่าใช้จ่ายหลายราย...

Read More

วิดีโอ

9 รายการ

แหล่งความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

2 รายการ

chat