ห้องข่าว

TIJ และ UN Women จัดเสวนาพลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม 07 มี.ค. 2559

TIJ และ UN Women จัดเสวนาพลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม

อ่านต่อ
TIJ หารือกรมราชทัณฑ์ อินโดนีเซีย เรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผู้การอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ 03 มี.ค. 2559

TIJ หารือกรมราชทัณฑ์ อินโดนีเซีย เรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผู้การอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ และ UNAFEI จัดสัมมนา Community Based Treatment 02 มี.ค. 2559

TIJ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ และ UNAFEI จัดสัมมนา Community Based Treatment

อ่านต่อ
TIJ แลกเปลี่ยนความรู้ กับกรมราชทัณฑ์เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 25 ก.พ. 2559

TIJ แลกเปลี่ยนความรู้ กับกรมราชทัณฑ์เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

อ่านต่อ
TIJ นำเสนอผลงาน การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง 24 ก.พ. 2559

TIJ นำเสนอผลงาน การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง

อ่านต่อ
TIJ เดินหน้าโครงการ The Choice เกมทางเลือก- ทางรอด 19 ก.พ. 2559

TIJ เดินหน้าโครงการ The Choice เกมทางเลือก- ทางรอด

อ่านต่อ
TIJ จัดการประชุมหารือ เกม 15 ก.พ. 2559

TIJ จัดการประชุมหารือ เกม "The Choice ทางเลือกทางรอด"

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างฉบับสมบูรณ์ 02 ก.พ. 2559

TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างฉบับสมบูรณ์

อ่านต่อ
TIJจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงผลงานรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรม รอบ 1 ปี 13 ม.ค. 2559

TIJจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงผลงานรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรม รอบ 1 ปี

อ่านต่อ
เปิดตัวโครงการร่วมเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 11 ม.ค. 2559

เปิดตัวโครงการร่วมเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อ่านต่อ
TIJ แสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย PNIs 12 ธ.ค. 2558

TIJ แสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย PNIs

อ่านต่อ
TIJ ร่วมสัมมนา แนวปฏิบัติที่ดีด้านการราชทัณฑ์ในประเทศต่างๆ 11 ธ.ค. 2558

TIJ ร่วมสัมมนา แนวปฏิบัติที่ดีด้านการราชทัณฑ์ในประเทศต่างๆ

อ่านต่อ