ห้องข่าว

Theater Festival for Justice 2023 “ยุติ–ทำ” หยุดพฤติกรรมที่สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคม 04 ก.ย. 2566

Theater Festival for Justice 2023 “ยุติ–ทำ” หยุดพฤติกรรมที่สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคม

อ่านต่อ
iCPCJ Forum 2023 มุมมองใหม่ “ระบบยุติธรรมที่มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 25 ส.ค. 2566

iCPCJ Forum 2023 มุมมองใหม่ “ระบบยุติธรรมที่มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

อ่านต่อ
“ASEAN Justice Innovation 2023 - งานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน” 22 ส.ค. 2566

“ASEAN Justice Innovation 2023 - งานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน”

อ่านต่อ
เปิดประมูลภาพจากศิลปิน NFT หลังกำแพงครั้งแรกของโลก 21 ส.ค. 2566

เปิดประมูลภาพจากศิลปิน NFT หลังกำแพงครั้งแรกของโลก

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน่วยตรวจสอบภายใน 21 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้ 21 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 21 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักอำนวยการพิเศษ 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักอำนวยการพิเศษ

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหาร 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหาร

อ่านต่อ