ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานของรัฐและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในการปกป้องเด็กจากความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการดำเนินคดีทางอาญา โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการเฉพาะและผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ยุทธศาสตร์ต้นแบบฉบับแปลภาษาไทยนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด และ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 อ่าน ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

Back