ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

17 มิถุนายน 2559 - TIJ หารือระหว่างหน่วยงานไทยเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบ และมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม (UN Model Strategies on the elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice)


การหารือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสำรวจและค้นหาแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการ แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยยึดยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ เป็นกรอบ ในการดำเนินการ ซึ่งการหารือดังกล่าว TIJ ได้รับเกียรติจากผู้มีบทบาทสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม อาทิเช่น คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ผู้พิพากษา อัยการ และนักวิชาการ


นอกจากนี้ TIJ ยังได้รับเกียรติจาก Ms. Marta Santos Pais ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็ก มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และข้อเสนอแนะในการดำเนินการเกี่ยวกับงาน เรื่องเด็กในประเทศไทยด้วย

Back
chat