ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

21 กันยายน 2558 - TIJ จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (Criminal Justice Performance Indicators)

TIJ จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (Criminal Justice Performance Indicators) เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย


ในการนี้ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดการประชุม โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “ สังคมเราอาจจะได้มีโอกาสพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในการใช้ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบสภาพและสถานะของเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม และเครื่องมือที่เราคิดสร้างขึ้นนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อใครโดยเฉพาะ แต่มีไว้สำหรับประชาชนจะได้ใช้ทำความเข้าใจและติดตามความคืบหน้าในการปฏิรูปสังคมไทย”


โดยในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป

TIJ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ และ เข้าถึงการพัฒนาตัวชี้วัดที่จะสามารถเป็นแนวทางในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

Back
chat