ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 24 เมษายน 2559 – TIJ จัดกิจกรรม workshop หัวข้อ “หลักนิติธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ” เพื่อคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาเป็น TIJ Youth Ambassador ไปร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 25 หรือ the 25th session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice-CCPCJ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย


ระหว่างวันที่ 23 -27 พฤษภาคม 2559 โดยมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งประวัติและคลิปวีดิโอแนะนำตัวพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับความยุติธรรม ในสังคมไทย” ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 18 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยทั้งหมดจะได้เป็นเครือข่ายเยาวชน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ Youth Network) เพื่อร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับTIJ ต่อไปอีกด้วย


ผลการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเป็น TIJ Youth Ambassador จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไปทาง www.tijthailand.org หรือ www.facebook.com/TIJ2011

Back