ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ จัด RoLD Virtual Forum ใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกล “ZOOM” ครั้งแรก


Work from Home กลายเป็นแนวทางที่กำลังถูกพิจารณาจะใช้ในหลายองค์กรจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ดูเหมือนว่าจะสร้างความกังวลให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในจำนวนที่ก้าวกระโดดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้มีหลายพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งรวมไปถึงการเดินทางมาทำงานด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องร่วมเดินทางกับกลุ่มคนจำนวนมากด้วย โดยมีบางองค์กรเริ่มใช้แนวทางนี้ไปแล้ว

 

 

ด้วยตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จึงได้จัดการประชุม RoLD Forum ขึ้น ผ่าน “แอปพลิเคชั่น ZOOM”  ซึ่งถือเป็นประชุมผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกของ RoLD Forumเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้มีงานทำหลังพ้นโทษ ในหัวข้อ “Partnership Model for Social Reintegration” โดยได้รับความร่วมมือจาก RoLD Fellows ในการร่วมเป็นวิทยากรทางไกล และเข้าร่วมประชุม

 

 

ในการเสวนา หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist and VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ธิษณา ธิติศักดิ์สกุล กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้แนวคิดการประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการคืนสู่สังคมหลังพ้นโทษ โดยมีชลธิช ชื่นอุระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด TIJ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยตลอดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

 

ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่น ZOOM เป็นเทคโนโลยีที่ TIJ เคยใช้มาแล้วในโครงการ Borderless Youth Forum ที่จัดการประชุมเยาวชน 200 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลกพร้อมกันเป็นเวลา 48 ชั่วโมง TIJ จึงนำเทคโนโลยีนี้ มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ และมีนโยบายที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงที่ โควิด-19 ระบาดในช่วงนี้ด้วย

Back
chat