ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
TIJ จึงมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานที่บ้านได้ (work from home)
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับทาง TIJ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 Due to the Coronavirus (COVID-19) pandemic, the TIJ would like to inform you that our office will be temporarily closed until further notice


In the meantime, TIJ has instituted special measures that will allow our staff members to work remotely.
For any inquiries, you may contact us through the following channel:

 

 

สำนักบริหาร - Office of Management
ปฐมพงศ์ วงศ์สวรรค์     I      Patompong Wongsawan 
Email: saraban@tijthailand.org
Tel. +66(0)89-764-7516

 

สำนักอำนวยการพิเศษ - Office of The Executive Director                              
ระพีพัฒน์ บรรจบสมัย     I     Rapeepat Banjobsamai
Email: rapeepat.b@tijthailand.org
Tel. +66(0)81-734-7994

 

ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร / ฝ่ายบริหารองค์ความรู้องค์กร - Office of Public Communications / Office of Knowledge Management    
ชมพูนุท ทองสุโชติ     I     Chompunoot Thongsuchot 
Email: chompunoot.t@tijthailand.org
Tel. +66(0)87-508-1538
 

สำนักยุทธศาสตร์และแผน - Office of Strategy and Planning        
สิริพร ม่วงขาว     I     Siriporn Moungkhaw
Email: siriporn.m@tijthailand.org
Tel. +66(0)85-282-3664
 
สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด - Office of the Bangkok Rules and Treatment of Offenders

วสุนธรา ทรัพย์สมาน    I     Wasoontara Sapsaman
Email: Wasoontara.s@tijthailand.org
Tel. +66(0)62-252-8659
 
สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย - Office of External Relations and Policy Coordination

กรณัฏฐ์ บูรณะกิจ     I     Korranat Buranakij
Email: korranat.b@tijthailand.org
Tel. +66(0)90-130-3296

 

สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม - Justice Innovation
กันต์รวี กิตยารักษ์  I   Kanravee Kittayarak
Email: kanravee.k@tijthailand.org
Tel. +66(0)85-362-5277

 

สำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม - Justice Academy

ปิยวดี  คุ้มเดช     I     Piyawadee Khumdet

Email: piyawadee.k@tijthailand.org

Tel. +66(0)85-998-9196


 ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)

 

 

 

Back
chat