คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 

มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย แต่งตั้งนายพิเศษ สอาดเย็น เป็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 


Download >>  คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย