ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดบ้านแนะนำ TIJ Common Ground

 

“ประชาชนทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม สามารถมีส่วนออกแบบ ขับเคลื่อนความยุติธรรมที่ปรารถนาได้ด้วยเสียงเล็ก ๆ ของเราเอง”

 
เก็บตกบรรยากาศกิจกรรมการเปิดบ้านแนะนำ "TIJ Common Ground" อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน TIJ ถนนแจ้งวัฒนะ
 
 
TIJ Common Ground คืออะไร?
 
TIJ Common Ground คือ พื้นที่สร้างสรรค์ที่เน้นการสื่อสารกับคนทั่วไปในประเด็น ‘ความยุติธรรมในสังคม’ (Social Justice) และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิด ตั้งคำถาม และเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ใน concept “เป็นมิตร เปิดกว้าง สร้างสรรค์” พื้นที่สาธารณะแห่งนี้อัดแน่นด้วยกิจกรรมและนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี ทั้งในบริเวณอาคารชั้น G และชั้น 2 รวมถึงกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์
 
 
สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างสรรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และความยุติธรรม TIJ Common Ground ได้เตรียมพื้นที่ชั้น 2 ไว้เป็น "Justice Design Studio" ที่เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อแก้ปัญหาความยุติธรรมร่วมกันกับเรา
 
 
 
 
ในวันงาน ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เน้นย้ำว่า ‘ความยุติธรรมแท้จริงแล้วไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงแวดวงของนักกฎหมายเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของคนทุกคน’ ดังนั้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม สถาบันฯ จึงมุ่งสนับสนุนให้ ‘ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม’ มีการตอบสนองต่ออาชญากรรมและปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม พร้อมรับเอาการมีส่วนร่วมจาก ‘ฝ่ายประชาชนและกลุ่มเยาวชน’ มาใช้พัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักนิติธรรมในสังคม
 
 
สอดคล้องกับที่สถาบันฯ ใช้หลักการดำเนินงานที่เน้น ‘ประชาชนเป็นศูนย์กลาง’ (People-Centered Strategy) มาโดยตลอด การดำเนินงานของ TIJ Common Ground จึงมุ่งเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันเสนอมุมมองและแสดงความคิดเห็นความยุติธรรมที่ปรารถนา โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือในการออกแบบขับเคลื่อนสังคมแห่งความยุติธรรมและสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
 

 

นอกจากงานแนะนำ TIJ Common Ground แล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ยังได้นำเสนอผ่านงานเสวนาวิชาการ และ Movie Talk ในประเด็น “ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย” เพื่อชวนพูดคุยและถกประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง “ราคา” ที่เราต้อง “จ่าย” เมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อสะท้อนว่าในมุมมองของคนทั่วไปกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม “ราคาที่ต้องจ่าย” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วน เช่น สถาบันวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายทนาย สถาบันการศึกษา รวมถึงตัวแทนภาคประชาชน

 

 
รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ ‘คดีอาญา…กับราคาของความยุติธรรม ที่คุณอาจต้องจ่าย’ เพื่อนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยของ TIJ ร่วมกับ TDRI ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “เวลา” และ “ค่าใช้จ่าย” เมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมนำเสนอ visual essay ในรูปแบบ interactive website จำลองสถานการณ์จากคดีดัง ให้ทุกคนได้ลองคิด และ ตัดสินใจเลือกว่าจะทำอย่างไร หากต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีเหล่านั้น ซึ่งหนทางที่เลือกจะมี “เวลา” และ “ค่าใช้จ่าย” ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ต้องเสียไปปรากฏขึ้นมา เพื่อให้เราได้ทราบว่าต้องเสียทั้งสองอย่างไปมากน้อยแค่ไหน 
 
 
อีกทั้งมีการจัดการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะของนักวิชาการจากทั้งภาครัฐและเอกชนในงานเสวนาวิชาการ Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม...ตามที่คุณเชื่อ (?) : “เด็กxความรุนแรง” ตกผลึกบทบาทของสังคมกับความรุนแรงในเด็ก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
 
มุ่งเน้นที่การเสวนาเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในมุมของทั้งเด็กผู้ก่อเหตุและผู้เสียหาย ที่ผู้ร่วมวงเสวนาแต่ละท่านได้สะท้อนทัศนะในแง่มุมของต้นเหตุของปัญหา และเสนอแนะวิธีการในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรง และยั่งยืน
 
 
 
ในงานเดียวกันยังได้มีการจัดนิทรรศการ "Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?): เด็ก x ความรุนแรง" ที่จะเสนอข้อมูลความรุนแรงทั้งในมุมที่เด็กเป็นผู้กระทำและเป็นผู้เสียหาย สะท้อนว่าก่อนที่เด็กและเยาวชนจะกระทำความผิด และถูกสังคมตั้งคำถาม เด็กและเยาวชนเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงมาก่อน ราคาและค่าเสียโอกาสที่สังคมเสียไปเมื่อมีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงให้ข้อมูลสิทธิเด็กเบื้องต้น ก่อนนำไปสู่คำถามชวนคิดที่ว่า “ในฐานะสมาชิกในสังคม คุณอยากช่วยป้องกันไม่ให้เด็กซึมซับความรุนแรงได้อย่างไร” ด้วย
 
 
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการทั้ง 2 นิทรรศการ ได้ที่บริเวณชั้น G อาคารสำนักงานสถาบันฯ ถนนแจ้งวัฒนะ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 -17.30 น. และเข้าชม visual essay หัวข้อความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย ได้ที่ https://www.tijthailand.org/justice-cost/
 
 
 
Back
chat