ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สำคัญมากของสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันว่า CCPCJ

 

 

 

CCPCJ เป็นชื่อย่อของ คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council – ECOSOC) ของสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยมีการประชุมทุกปี (annual sessions) เพื่อหารือนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันอาชญากรรมและส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา การปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) และ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) รวมทั้งตราสารระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย และการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม และอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานและค่านิยมของสหประชาชาติ (UN standards and norms) การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งบทบาทของ CCPCJ ในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สำหรับการประชุมในปีนี้ เป็นการประชุม CCPCJ สมัยที่ 28 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยคณะผู้แทนประเทศไทย และ TIJ จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

ร่วมติดตามภาพบรรยากาศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์การทำงานไปกับ TIJ ได้ทุกช่องทาง:
Facebook - www.facebook.com/tijthailand.org/
Website - www.tijthailand.org/
Twitter - twitter.com/tijthailand
YouTube - www.youtube.com/user/TIJThailand

 

Back
chat