ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเยาวชน TIJ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปจัดกิจกรรม Rule of Law Education ผ่านการเล่นเกม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ซึ่งเป็นเกมที่ทางศูนย์ลูกหนี้เป็นผู้คิดค้น เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สอดแทรกข้อกฎหมาย การทำนิติกรรมสัญญาเบื้องต้น ส่งเสริมหลักนิติธรรม การบริหารจัดการการเงินและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียน มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศและชุมชนบ้านหนองสระ (ชุมชนข้าว) จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากกว่า 400 คน ทั้งชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เกษตรกร ยุติธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นโครงการนำร่องสำหรับเยาวชนเครือข่ายTIJ ให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่เกมดังกล่าว ไปยังชุมชนและเพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติได้นำเอาความรู้ไปต่อยอดทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ต่อไป
 

>>>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Back