วันที่ 7-9 กันยายน 2559 ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก พร้อมคณะนักวิจัย TIJ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนำเสนอผลการวิจัยในหัวข้อ “การศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กการแสวงประโยชน์ทางเพศ กับเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในเชิงประจักษ์ในการต่อต้านของกลุ่มประเทศอาเซียน” ร่วมกับคณะนักวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


ในงานดังกล่าว ผู้แทน TIJ ได้ร่วมหารือถึงรูปแบบของอาชญากรรมต่อเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์ กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็ก และเยาวชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา และองค์กรอิสระอื่น ๆ จำนวนกว่า 70 คน