ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Open-ended Intergovernmental Expert Group Meeting to develop a draft set of model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the field of crime prevention and criminal justice) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ในการนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (The United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC ) จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice- CCPCJ) สมัยที่ ๒๓ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จะใช้ภาษาทางการของสหประชาชาติ (ภาษาอารบิก ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน) ในการประชุมครั้งนี้ด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/expert-group-meeting-february-bangkok.html

แก้ไขล่าสุด:  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Back
chat