ห้องข่าว

TIJ จัดการประชุมเตรียมการ ACCPCJ ครั้งที่ 2

TIJ จัดการประชุมเตรียมการ ACCPCJ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
พิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ Sport for Youth Crime Prevention

พิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ Sport for Youth Crime Prevention

อ่านต่อ
The 2nd ACCPCJ

The 2nd ACCPCJ

อ่านต่อ
TIJ จัด RoLD Virtual Forum ใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกล “ZOOM” ครั้งแรก

TIJ จัด RoLD Virtual Forum ใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกล “ZOOM” ครั้งแรก

อ่านต่อ
RoLD cyber crime

RoLD cyber crime

อ่านต่อ
TIJ จัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หัวข้อ “เทคโนโลยีและความยุติธรรม”

TIJ จัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หัวข้อ “เทคโนโลยีและความยุติธรรม”

อ่านต่อ
เปิดตัวโครงการ “Street Food สร้างโอกาส”

เปิดตัวโครงการ “Street Food สร้างโอกาส”

อ่านต่อ
TIJ เปิดรับสมัคร RoLD 2020 : Resilient Leader

TIJ เปิดรับสมัคร RoLD 2020 : Resilient Leader

อ่านต่อ
ช่องทางการติดต่อช่วงภาวะที่เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด - Contact

ช่องทางการติดต่อช่วงภาวะที่เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด - Contact

อ่านต่อ
บทบาท TIJ ในการประชุม Crime Congress 2021

บทบาท TIJ ในการประชุม Crime Congress 2021

อ่านต่อ
แจ้งช่องทางการติดต่อช่วงสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด TIJ มีมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

แจ้งช่องทางการติดต่อช่วงสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด TIJ มีมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

อ่านต่อ
TIJ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Crime Congress สมัยที่ 14

TIJ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Crime Congress สมัยที่ 14

อ่านต่อ