ห้องข่าว

TIJ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้วิจัยทางกฎหมายในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 2559

TIJ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้วิจัยทางกฎหมายในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตเลีย จัดอภิปรายโต๊ะกลม 14 ต.ค. 2559

TIJ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตเลีย จัดอภิปรายโต๊ะกลม

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมเปิดตัวรายงานผลักดันการพัฒนามาตรการบริการชุมชนและการคุมประพฤติ ณ สาธารณรัฐเคนยา 05 ต.ค. 2559

TIJ ร่วมการประชุมเปิดตัวรายงานผลักดันการพัฒนามาตรการบริการชุมชนและการคุมประพฤติ ณ สาธารณรัฐเคนยา

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมระดับชาติ 04 ต.ค. 2559

TIJ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมระดับชาติ

อ่านต่อ
TIJ ประกาศผลและเสวนาเผยแพร่เรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพ ปีที่ 2 29 ก.ย. 2559

TIJ ประกาศผลและเสวนาเผยแพร่เรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพ ปีที่ 2

อ่านต่อ
TIJ จัดอบรมสรุปผลการศึกษาวิจัย 28 ก.ย. 2559

TIJ จัดอบรมสรุปผลการศึกษาวิจัย "ผู้หญิง" ในฐานะผู้สร้างความยุติธรรมของอาเซียน

อ่านต่อ
TIJ กับ UNAFEI ลงนาม MoU ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม 21 ก.ย. 2559

TIJ กับ UNAFEI ลงนาม MoU ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม

อ่านต่อ
คณะนักวิจัย TIJ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 07 ก.ย. 2559

คณะนักวิจัย TIJ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

อ่านต่อ
TIJ ได้จัดเวทีเพื่อนำเสนองานวิจัย ที่ TIJ จัดทำร่วมกับ UNODC 25 ส.ค. 2559

TIJ ได้จัดเวทีเพื่อนำเสนองานวิจัย ที่ TIJ จัดทำร่วมกับ UNODC

อ่านต่อ
TIJ จัดอบรมการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโส 19 ส.ค. 2559

TIJ จัดอบรมการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโส

อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ยาเสพติด 18 ส.ค. 2559

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมปลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ยาเสพติด

อ่านต่อ
TIJ จัดเวทีระดมความเห็นเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมกับสังคมไทย 18 ส.ค. 2559

TIJ จัดเวทีระดมความเห็นเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมกับสังคมไทย

อ่านต่อ