ห้องข่าว

ประกาศจ้างงานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาบันฯ 12 ก.ค. 2559

ประกาศจ้างงานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาบันฯ

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนา “โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษา ทิศทางใหม่นโยบายยาเสพติด” 05 ก.ค. 2559

TIJ จัดเสวนา “โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษา ทิศทางใหม่นโยบายยาเสพติด”

อ่านต่อ
UNODC แสดงความยินดีแก่ TIJ ในโอกาสได้เข้าเป็นเครือข่าย PNI 29 มิ.ย. 2559

UNODC แสดงความยินดีแก่ TIJ ในโอกาสได้เข้าเป็นเครือข่าย PNI

อ่านต่อ
TIJ หารือเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 17 มิ.ย. 2559

TIJ หารือเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมอนุกรรมการอาเซียน ของ APCJJ ครั้งที่ 2 17 มิ.ย. 2559

TIJ ร่วมการประชุมอนุกรรมการอาเซียน ของ APCJJ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
TIJ ร่วม International Conference on Governance, Crime, and Justice Statistics 07 มิ.ย. 2559

TIJ ร่วม International Conference on Governance, Crime, and Justice Statistics

อ่านต่อ
ผู้แทน TIJ เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 06 มิ.ย. 2559

ผู้แทน TIJ เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์

อ่านต่อ
TIJ  ส่งผู้เแทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย 03 มิ.ย. 2559

TIJ ส่งผู้เแทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาสำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (ACCPCJ) 02 มิ.ย. 2559

TIJ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาสำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (ACCPCJ)

อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนประจำ OHCHR พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ (courtesy call) ผอ. TIJ 01 มิ.ย. 2559

เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนประจำ OHCHR พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ (courtesy call) ผอ. TIJ

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ นาย เจอรามี ดักลาส 31 พ.ค. 2559

ผู้อำนวยการ TIJ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ นาย เจอรามี ดักลาส

อ่านต่อ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14 27 พ.ค. 2559

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14

อ่านต่อ