ห้องข่าว

TIJ จัดอบรม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” อีกหนึ่งหลักนิติธรรมเพื่อผู้ต้องขังหญิง 14 ส.ค. 2560

TIJ จัดอบรม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” อีกหนึ่งหลักนิติธรรมเพื่อผู้ต้องขังหญิง

อ่านต่อ
UNODC ร่วมกับ TIJ เผยข้อมูลจากรายงานค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ไทย 10 ส.ค. 2560

UNODC ร่วมกับ TIJ เผยข้อมูลจากรายงานค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ไทย

อ่านต่อ
RoLD หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา 09 ส.ค. 2560

RoLD หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา

อ่านต่อ
TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 09 ก.ค. 2560

TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ
ประกาศขับเคลื่อนการนำข้อกำหนดแมนเดลา แห่งแรกในโลก 18 มิ.ย. 2560

ประกาศขับเคลื่อนการนำข้อกำหนดแมนเดลา แห่งแรกในโลก

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ: กฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิง 06 มิ.ย. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ: กฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิง

อ่านต่อ
การฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: การสำรวจข้อมูล เหยื่ออาชญากรรม 29 พ.ค. 2560

การฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: การสำรวจข้อมูล เหยื่ออาชญากรรม

อ่านต่อ
TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 26 วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 22 พ.ค. 2560

TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 26 วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 14 ก.พ. 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ
TIJ จัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 09 พ.ย. 2559

TIJ จัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1

อ่านต่อ
TIJ เป็นเจ้าภาพการจัด PNI Coordination Meeting 2016 08 พ.ย. 2559

TIJ เป็นเจ้าภาพการจัด PNI Coordination Meeting 2016

อ่านต่อ
TIJ จัด TIJ Youth Forum ครั้งที่ 2 06 พ.ย. 2559

TIJ จัด TIJ Youth Forum ครั้งที่ 2

อ่านต่อ