ห้องข่าว

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน 24 ต.ค. 2561

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน

อ่านต่อ
TIJ และผู้แทนจากรัฐการ์ตาร์ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ป้องกัน Recidivism 27 ก.ย. 2561

TIJ และผู้แทนจากรัฐการ์ตาร์ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ป้องกัน Recidivism

อ่านต่อ
Ending Online Sexual Exploitation of Children 18 ก.ย. 2561

Ending Online Sexual Exploitation of Children

อ่านต่อ
วิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล 30 ส.ค. 2561

วิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

อ่านต่อ
TIJ นำเสนอผลงานโครงการสำรวจความคิดเห็น ความปลอดภัยสาธารณะ 23 ส.ค. 2561

TIJ นำเสนอผลงานโครงการสำรวจความคิดเห็น ความปลอดภัยสาธารณะ

อ่านต่อ
Women's Pathways to Prison in Kenya 24 ก.ค. 2561

Women's Pathways to Prison in Kenya

อ่านต่อ
TIJ จัดเวทีสาธารณะ วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมไทยด้วยมุมมองใหม่ 09 ก.ค. 2561

TIJ จัดเวทีสาธารณะ วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมไทยด้วยมุมมองใหม่

อ่านต่อ
TIJ จัดกิจกรรมแนะแนว มาตรฐาน ICCS 30 มิ.ย. 2561

TIJ จัดกิจกรรมแนะแนว มาตรฐาน ICCS

อ่านต่อ
TIJ จัด Session ดูภาพยนตร์ การบำบัดฟื้นฟู ผู้ต้องขัง 28 มิ.ย. 2561

TIJ จัด Session ดูภาพยนตร์ การบำบัดฟื้นฟู ผู้ต้องขัง

อ่านต่อ
TIJ นำคณะ Paralegal ดูงานที่ศาลอาญาธนบุรี 13 มิ.ย. 2561

TIJ นำคณะ Paralegal ดูงานที่ศาลอาญาธนบุรี

อ่านต่อ
ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรม 06 มิ.ย. 2561

ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรม

อ่านต่อ
TIJ จัดเวที่สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 24 พ.ค. 2561

TIJ จัดเวที่สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6

อ่านต่อ