ความเคลื่อนไหว

TIJ รับมอบประกาศเกียรติคุณ 30 ม.ค. 2566

TIJ รับมอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรระดับคุณธรรม" กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565

อ่านต่อ
TIJ ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 08 เม.ย. 2565

TIJ ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านต่อ
TIJ รับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” กระทรวงยุติธรรม 24 ธ.ค. 2564

TIJ รับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” กระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ
TIJ จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสถาบันฯ 14 มิ.ย. 2564

TIJ จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสถาบันฯ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

TIJ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านต่อ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมความคืบหน้าตึกใหม่ 30 พ.ย. 2563

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมความคืบหน้าตึกใหม่

อ่านต่อ
TIJ ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมองค์กร 17 มิ.ย. 2563

TIJ ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมองค์กร

อ่านต่อ
TIJ ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 29 พ.ค. 2563

TIJ ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

อ่านต่อ
TIJ จัด Town Hall Meeting แบบ Virtual พร้อมรับมือ Covid-19 24 มี.ค. 2563

TIJ จัด Town Hall Meeting แบบ Virtual พร้อมรับมือ Covid-19

อ่านต่อ
TIJ ศึกษาดูงานที่ Arkki Thailand

TIJ ศึกษาดูงานที่ Arkki Thailand

อ่านต่อ
การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในประเทศกัมพูชา 11 ธ.ค. 2562

การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในประเทศกัมพูชา

อ่านต่อ
Radboud University เตรียมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ 11 ต.ค. 2562

Radboud University เตรียมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์

อ่านต่อ