แชร์บทความนี้:

TIJ จัด Town Hall Meeting แบบ Virtual พร้อมรับมือ Covid-19

 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกิจกรรม Town Hall Meeting แบบ Virtual เพื่อชี้แจงนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Cocid-19) 

 

ศ. (พิเศษ) ดร. กิติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ ได้แสดงความห่วงใยต่อการเดินทางมาทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานที่ทำการซึ่งมีความเสี่ยง จึงได้เริ่มมีการยืดหยุ่นกระบวนการทำงาน โดยแจ้งผ่านทางหัวหน้าส่วนงานให้ร่วมกับสมาชิกในทีมร่วมกันออกแบบแผนการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้แล้ว โดยสามารถให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้านได้ (work from home)อย่างไรโดยไม่กระทบการดำเนินงาน หรือกระทบขององค์กรให้น้อยที่สุด

ในการนี้ ทุกส่วนงานได้มีการชี้แจงรายละเอียดแผนการรับมือและมาตรการทำงานที่บ้านให้ทั้งองค์กรมองเห็นแผนการปฏิบัติงานเป็นภาพเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป