แชร์บทความนี้:

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชาจัดการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ ณ ทัณฑสถานกรุงพนมเปญ (correctional center 2) ซึ่งเป็นเรือนจำที่มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงมากที่สุดในประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าร่วมจำนวน 39 คน

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานภายใต้โครงการนำร่องการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพในประเทศกัมพูชา ซึ่งมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้า ด้านอาคารสถานที่ และด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิง