แชร์บทความนี้:

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมความคืบหน้าตึกใหม่

 

ศ. ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ TIJ เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการ TIJ หลังใหม่ ที่ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และร่วมรับฟังบรรยายการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอาคาร จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

 

ทั้งนี้ คาดว่าอาคารที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหลังใหม่ จะสามารถเปิดทำการได้ในปี พ.ศ. 2565