แชร์บทความนี้:

TIJ ศึกษาดูงานที่ Arkki Thailand

 

ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดย นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพิเศษ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ในหัวข้อ Creative Education for Future Innovation  ณ Arkki Thailand (Bambini Villa สุขุมวิท 26) โรงเรียน Arkki โรงเรียนหลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ที่นำหลักสูตรการสอนจากประเทศฟินแลนด์มาช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ ระหว่างอายุ 4-12 ปี โดยให้ความสำคัญกับการสอนให้เด็กๆ ได้ทักษะในการเป็น “ผู้สร้างงาน” แทนการเป็น “ผู้หางาน” อันจะมีส่วนช่วยให้เยาวชนรุ่นต่อไปมีทักษะในการดำเนินชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จาก ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki ประเทศไทย ในหัวข้อ Technology disruption & Future Innovation, Learn how to learn และ Design Thinking Concept โดย ผศ.ดร.พิชญ์วดี ย้ำว่า แม้จะอยู่ในช่วงวัยการทำงานแล้ว ก็สามารถเสริมสร้างทักษะ Creative Thinking ได้ ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ซ้ำๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ จากนั้นผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาเพื่อรับชมการสาธิตการเรียนการสอนด้วย