แชร์บทความนี้:

Radboud University เตรียมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์

 

 

 

Radboud University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเนเธอร์แลนด์จะมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายผู้มีมีวิสัยทัศน์และได้นำวิชานิติศาสตร์มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศไทยและในเวทีสหประชาชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะทำพิธีมอบปริญญา ณ เมือง Nijmegen ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 อันเป็นวันครบรอบ 96 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม: https://www.ru.nl/