แชร์บทความนี้:

TIJ นำคณะ Paralegal ดูงานที่ศาลอาญาธนบุรี

 

เจ้าหน้าที่ TIJ เข้าร่วมการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิง Paralegal Training Workshop: “Women for Justice; Justice for Women” ณ ศาลอาญาธนบุรี โดยมีการชมห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้า ห้องพิจารณาคดีแบบแยกพยาน และคลินิกจิตสังคมที่มีอาสาสมัครหมุนเวียนมาให้ปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้กระทำผิด โจทย์ หรือผู้ได้รับความเสียหายให้มีทางออกให้กับชีวิต