แชร์บทความนี้:

ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรม

เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เดินทางไปบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรม” ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน 20 จังหวัด ที่จังหวัดขอนแก่น