แชร์บทความนี้:

TIJ จับมือ DGP ปรับปรุงเรือนจำหญิงในกัมพูชา


คณะทำงานจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดย ดร.นัทธี จิตสว่าง ทีปรึกษาพิเศษ TIJ เดินทางไปยังกรมราชทัณฑ์กัมพูชา (DGP) และได้เข้าพบ Dr.Kimseng Chan อธิบดีกรมราชทัณฑ์กัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา

 


การเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้เป็นก้าวแรกของการสานความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง TIJ และกรมราชทัณฑ์กัมพูชาในการร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องประยุกต์ใช้ข้อกำหนดกรุงเทพในทัณฑสถาน CC2 ทัณฑสถานหญิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา โดยเป็นการประชุมหารือก่อนการเข้าศึกษาดูงานจริงที่ทัณฑสถาน CC2 ในวันที่ 30 เมษายน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังหญิง ในการนี้ คณะทำงานของ TIJ ยังได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังหญิงบางคน เพื่อระบุถึงความสำคัญจำเป็นที่คาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วอีกด้วย
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกเพื่อการปรับปรุงสภาพภายในทัณฑสถานหญิงระหว่างทั้งสองประเทศ