แชร์บทความนี้:

TIJ จัด Session ดูภาพยนตร์ การบำบัดฟื้นฟู ผู้ต้องขัง

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยฝ่ายบริหารองค์ความรู้องค์กร (OKM) จัดกิจกรรมนำทีมเจ้าหน้าที่ TIJ ดูภาพยนตร์เรื่อง The Work ที่ Bangkok Screening Room ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม KM Session มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับบุคคลากร ในการทำงานด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

The Work เป็นภาพยนตร์ สารคดีติดตามถ่ายทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจแบบกลุ่ม โดยการนำอาสามัครจากนอกเรือนจำเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้ต้องขัง มีชื่อว่า Inside Circle จัดทำขึ้นในเรือนจำฟอลซัม (Folsom) ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่คุมขังนักโทษฉกรรจ์ไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมนี้ริเริ่มโดยผู้ต้องขังคนหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังคงทำติดต่อกันมาถึง 16 ปี โดยภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นตัวอักษรได้ เบื้องหลังกำแพงสูง ดินแดนที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ลง เปิดเผยให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองและการล้างบาป ซึ่งเป็นมากกว่าแค่การบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ อย่างที่คุณไม่สมารถคาดเดาได้