แชร์บทความนี้:

TIJ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตรอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน TIJ และกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษ TIJ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ พร้อมปาฐกถาถึงภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและการดำเนินงานของ TIJ จากนั้นจึงมีกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและบทบาทของ TIJ ตลอดจนกิจกรรมกลุ่ม Design Thinking

นอกจากกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ จะเดินทางไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย เช่น ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ทัณฑสถานหญิงกลาง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน ที่ TIJ ในวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2561 ด้วย